Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หนึ่งเดียวในสยาม! ทับหลัง ‘หลวงพ่อฉาย’ อายุพันปีที่วัดพระแก้ว

31 กรกฎาคม 2560, 1:57 น.
25 0
หนึ่งเดียวในสยาม! ทับหลัง ‘หลวงพ่อฉาย’ อายุพันปีที่วัดพระแก้ว

โดยพระครูวิจิตร ชยาทร เจ้าอาวาส วัดพระแก้ว เปิดเผยว่าทับหลังชิ้นนี้แกะรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนบนสุดเป็นรูปพระอินทร์หรือพระศิวะกำลังหลั่งน้ำมนต์มีทางน้ำมนต์ไหลถึงตัวช้างที่นอนหงายบนแท่น สันนิษฐานว่าในยุคสมัยที่อาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลง คงจะมีผู้นำวัตถุโบราณชิ้นนี้มาจากซุ้มประตูเทวาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในอาณาจักรขอมหรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน และได้นำมาแกะเป็นพระพุทธรูป แต่ได้หงายเศียรช้างเอางวงขึ้นด้านบน เพื่อเป็นการทิ้งปริศนาธรรมของคนโบราณว่า “ผู้ใดต้องการความสำเร็จสูงสุดดังเช่นพระสัมมาสัทพุทธเจ้า จะต้องรู้จักฝึกหัดปฏิบัติตนทวนกระแสแห่งกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง”

ซึ่งหลวงพ่อฉายประดิษฐานอยู่ในมณฑปหลังใหญ่ในวัดพระแก้ว เปิดให้พุทธศานิกชนเข้าสักการะ กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเข้าชมความงดงามน่าอัศจรรย์ของ ‘หลวงพ่อฉาย พระพุทธรูปที่มีทับหลัง หนึ่งเดียวในสยาม’ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น.

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0