Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หนุน “องค์การฯทหารผ่านศึก” พรึบ! เร่ง อปท.สอบ 35 ใบอนุญาต สร้าง “โซลาร์ฟาร์ม” รัฐ-สหกรณ์ ระยะ 2

1 พฤษภาคม 2561, 12:05 น.
88 0
หนุน “องค์การฯทหารผ่านศึก” พรึบ! เร่ง อปท.สอบ 35 ใบอนุญาต สร้าง “โซลาร์ฟาร์ม” รัฐ-สหกรณ์ ระยะ 2

เผยแพร่: 1 พ.ค. 2561 19:05: ปรับปรุง: 1 พ.ค. 2561 19:27: โดย: MGR Online

มหาดไทย เร่ง อปท. 23 จังหวัด ตรวจสอบ “ใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า” 35 ผู้ประกอบการ ที่สอบผ่าน กกพ. เตรียมซื้อขายไฟฟ้า “โซลาร์ฟาร์ม” สำหรับภาครัฐ/สหกรณ์/เกษตร ระยะ 2 ให้ทันเวลาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ สิ้นปี 2561 นี้ พบ 35 เอกชน ส่วนใหญ่สนับสนุน “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” พรึบ!

หนังสือดังกล่าวขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 23 จังหวัด เร่งดำเนินการ เนื่องจากรายชื่อผู้ประกอบการ 35 แห่ง ที่ กกพ. ได้ประกาศเป็นผู้มีสิทธิซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่จะต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 “ท้องถิ่นในพื้นที่ จะต้องเร่งตรวจสอบและให้การอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และส่งความเห็นมายัง กกพ. ตามมาตรา 48 พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต และผู้ประกอบการสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทันเวลา”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0