Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หยุดยาว 13-16 ต.ค. สนามบินสุวรรณภูมิ จอดรถฟรีโซน C

13 ตุลาคม 2561, 4:45 น.
46 0

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ช่วงวันหยุดติดต่อกันของวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค.61 พร้อมจัดเตรียมรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ – ส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. (โดยเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 16 ต.ค.61)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0