Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หวั่นช่องโหว่เงินช่วยเด็กแรกเกิด เสนอจับมือ อสม. พร้อมท้องถิ่น

3 มกราคม 2559, 19:02 น.
10 0

การหาของกินในหมู่บ้านมันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อน เดิมไปหาของกินจับปลาตามห้วยตามหนองแล้วก็ได้กิน เดี๋ยวนี้กลับหายาก เพราะน้ำแห้งแล้ง ขณะเด็กที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับการดูแล วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 2:02 น.

นิเวศน์ โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยช้าง ต . วาวี จ . เชียงราย กล่าวว่า .

ฉวีวรรณ วงศ์ตาผา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนางด่อน อ . วังยาง จ . นครพนม มองว่า .

“การหาของกินในหมู่บ้านมันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อน เดิมไปหาของกินจับปลาตามห้วยตามหนองแล้วก็ได้กิน เดี๋ยวนี้กลับหายาก เพราะน้ำแห้งแล้ง ขณะเด็กที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับการดูแล พอโตมาจะมีลักษณะไม่กล้าแสดงออก เพราะถูกบังคับจากตายายมาก เช่นในหมู่บ้านครอบครัวหนึ่งมีหลาน 6 คน ซึ่งลูกที่ไปทำงานต่างถิ่นส่งมาให้พ่อแม่เลี้ยง รายได้ก็น้อยวันๆ ต้องตำแต่มะละกอให้เด็กกิน”

แนวทางระบบสาธารณสุขของเด็กที่จะพ่วงกับการรับเงิน 400 บาทต่อเดือน ผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเจ็บป่วยหนักจริง ๆ ถึงจะพาไปหาหมอ แล้วเวลา หมอนัดให้มาตรวจพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองมักไม่พาไป บางครั้งอยู่กับตายายก็ไม่พาไป อ้างว่าไม่มีเวลา แต่เด็กที่มารับเงินต้องมีกฎว่าต้องมาตรวจเด็กตามขั้นตอนถึงจะได้เงินด้วย .

“คนในชุมชนยิ่งช่วงที่ทำการเกี่ยวข้าว ถ้าเจ็บป่วยเขาจะเก็บไว้ก่อน ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเอาเงินก่อน ทั้งที่จริงควรไปหาหมอก่อน เพราะถ้าปล่อยไว้โรคที่เป็นอยู่ยิ่งรักษาลำบาก เด็กเล็กที่อยู่ในครอบครัวบางคนที่ถึงเวลาฉีดวัคซีน อสม. ในหมู่บ้านต้องไปตามเด็กถึงจะได้ฉีด ซึ่งในขั้นนี้ อสม.ท้องถิ่นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมมาก เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ยากจนและยังไม่ได้รับการดูแล”

ตอนนี้มีเด็กในพื้นที่ต้องอยู่กับ ตายายประมาณ 20 หลังคาเรือน ทางที่ดีควรมีการให้คำแนะนำ ตายายในการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกสุขลักษณะ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้ว่าแต่ละช่วงวัยของเด็กต้องการสารอาหารอะไรบ้าง ปัญหาหนึ่งที่เจอเวลาลงไปให้ความรู้กับผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานบางครั้งก็ไม่เชื่อ เพราะ มองว่าเลี้ยงแบบโบราณก็ดีอยู่แล้ว หรือบางรายฟังแต่ไม่ปฏิบัติตาม .

วิทยา ฮามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ . วานรนิวาส จ . สกลนคร กล่าวว่า .

ส่วนใหญ่ในเด็กที่มีกำหนดฉีดวัคซีน เมื่อไม่มาตามนัดจะมีการตรวจ และแจ้งไปยัง อสม . ท้องถิ่นเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบครอบครัว และตามผู้ปกครองให้นำเด็กมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล แต่ปัญหาคือเมื่อเด็กต้องตามพ่อแม่ไปในที่ต่าง ๆ อสม . ก็ไม่สามารถตามตัวได้” วิทยา สรุปปัญหา . .

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0