Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หอการค้าภาคใต้/ชายแดน จ่อ ชง”บิ๊กตู่” ดันเมกกะโปรเจกต์ 2 แสนล้าน ตั้งเป้า จีดีพี อีก 30 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี

27 พฤศจิกายน 2560, 4:00 น.
26 0
หอการค้าภาคใต้/ชายแดน จ่อ ชง”บิ๊กตู่” ดันเมกกะโปรเจกต์ 2 แสนล้าน ตั้งเป้า จีดีพี อีก 30 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2560 11:00:00 โดย: MGR Online

หอการค้าภาคใต้/ชายแดน จ่อ ชง”บิ๊กตู่” ดันเมกกะโปรเจกต์ 2 แสนล้าน ตั้งเป้า จีดีพี ปี 2579 หรืออีก 30 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี ฝันปีแรก 7.2 หมื่นล้าน ชูเชื่อมโยง 2 มหาสมุทร หนุนท่องเที่ยว การค้าลงทุน โดยเฉพาะ เสนอ “เส้นทางสายอัญมณี-วัฒนธรรม เสนอเร่งโครงสร้างพื้นฐาน ขายถนนเพชรเกษมระนอง-ตรัง ให้เสร็จปี 62 พร้อมหนุนงบโครงการที่ศึกษาเสร็จ “รถไฟท่องเที่ยวสุราษฎร์ฯ-ท่านุ่น” “ท่าเรือครูซ สมุย -กระบี่” พร้อมเร่งศึกษา “รถไฟสายใหม่ชุมพร-ระนอง” “สะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง ปูยูบูเก็ต-ปูเต๊ะ) มูลค่า 3 หมื่นล้าน .

วันนี้(27 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ ที่ โรงแรม บีพี สิมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา ในช่วงเย็นวันนี้ หอการค้าภาคใต้ จะเสนอแนวคิดทฤษฎี Big Bang Theory ซึ่งจะเป็นการเสนอทุ่มงบประมาณลงมาในจุดที่สำคัญ (Focus Areas) จนทำให้เกิดการกระจายตัวของการค้าการลงทุน และเกิดการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจตลอดห่วงโซคุณค่า โดยจะมีการเชื่อมโยง อนุภูมิภาค (IMT-GT,BIMSTEC, Asean+6, GMS, CLMVT) ทั้งนี้ รายได้ประชากรของภาคใต้ (คน/ปี) ปี 2557 อยู่ที่ 123,684 บาท โดยตั้งเป้าว่า GRP ภาคใต้ จนถึงปี 2579 ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี (ปีแรก 72,000 ล้านบาท)

“งบลงทุนที่หอการค้าภาคใต้ คาดว่าจะทำให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายใต้ และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ วงเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2562-2563”

รวมถึง เสนอด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. เร่งรัดโครงการและจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม แผนงาน ประกอบด้วย 1.1 เร่งรัดการขยายถนน เป็น 4 ช่องจราจร เส้นทางหมายเลข 4 ถนนเพชร เกษม (จ.ระนอง -จ.ตรัง)ให้แล้วเสร็จทั้งระบบ ภายในปี 2562 2. สนับสนุนงบประมาณโครงการที่ได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน ประกอบด้วย 2.1 รถไฟท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น (จ.พังงา) 2.2 โครงการท่าเรือครูซ สมุย -กระบี่ 3. เร่งรัดการศึกษาและออกแบบโครงการที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย 3.1 รถไฟสายใหม่ชุมพร-ระนอง 3.2 โครงการศึกษาและออกแบบสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง ปูยูบูเก็ต-ปูเต๊ะ)

แก้ปัญหาประมง ดังนี้ 1. ให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับแรงงานไทย แทนแรงงานต่างด้าว ในด้าน ประมง เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ โดยสร้างแรงจูงใจให้แก่แรงงานไทย ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ได้หารือและเป็นที่ยอมรับของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยแล้ว 2. เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนและสามารถให้ประชาชนที่มีอาชีพ ประมงชายฝั่ง ทำมาหากินได้อย่างยั่งยืน จะต้องพัฒนาระบบการบำบัด น้ำเสียจากชุมชนเมือง ชุมชนริมแม่น้ำ ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยจะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ คลองธรรมชาติ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0