Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'อดีต กรธ.' แจงหมดสภาพแล้ว-ตอบปม150วัน ตามที่รบ. ถามไม่ได้

10 มกราคม 2562, 8:04 น.
125 0
'อดีต กรธ.' แจงหมดสภาพแล้ว-ตอบปม150วัน ตามที่รบ. ถามไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการประชุมมาตราดังกล่าวและมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในชั้นของกรธ. ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดที่มีนายศุภชัย สมเจริญ เป็นประธานกกต. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานเลขาธิการ กกต. เข้าพิจารณาและตอบข้อซักถาม ซึ่งที่ประชุมกรธ.

โดยรายงานข่าวจากผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระบุว่า​ประเด็นจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วันนั้นถูกยกเป็นข้อสงสัย และซักถามกันอย่างหนัก ว่าจะหมายรวมถึงกระบวนการประกาศรับรองผลด้วยหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมกรธ. ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศรับรองผลเลือกตั้ง พร้อมกับนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งมาชี้แจงและเทียบเคียง พร้อมกับยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ไม่รวมถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ดังนั้นกรณีที่เป็นปัญหาจึงไม่ทราบว่าเป็นเพราะความไม่เข้าใจข้อกฎหมายที่แท้จริงของ กกต. ชุดปัจจุบัน หรือเป็นความพยายามให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองกันแน่.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0