Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‘อดุลย์’ หารืออิสราเอล ส่งแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มกว่า 5 พันคน

17 พฤษภาคม 2561, 10:41 น.
25 0
‘อดุลย์’ หารืออิสราเอล ส่งแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มกว่า 5 พันคน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (17 พ.ค. 61) เวลา 10.30 น. โดยหารือประเด็นความร่วมมือให้มีการจัดการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีและกำหนดโรคต้องห้าม/พาหะของโรคสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล การบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยตามสัญญาจ้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอล โดยจะปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอล กลไกการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทย และการพัฒนาศักยภาพแรงงานก่อนเดินทางไปทำงาน โดยการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะเกษตรแก่แรงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า “แรงงานไทยที่จะไปทำงานภาคเกษตรกรรมที่อิสราเอล จะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ทางอิสราเอลจะเปิดโควต้าให้แรงงานไทย 5,000 คน โดยคัดเลือกผ่านโครงการ TIC พร้อมตรวจสุขภาพและอบรมเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องวัฒนธรรมและข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์ก่อนไปทำงาน รวมทั้งมีหลักประกันสังคมให้แก่แรงงานที่ไปทำงานในอิสราเอล ส่วนปัญหายาเสพติดที่เกิดจากแรงงานไทย ที่อยู่เกินกำหนดระยะอนุญาตการทำงาน และนำยาเสพติดไปจำหน่ายแก่แรงงานไทยในอิสราเอล ทางการอิสราเอลจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของแรงงานไทยที่เสพยาจะมีการสุ่มตรวจ แล้วส่งแรงงานที่กระทำผิดกลับประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของยาเสพติดอีกต่อไป”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0