Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"อะแมนด้า-วุฒิชัย" ลุ้นดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ"(ชมคลิป)

9 ตุลาคม 2557, 10:56 น.
54 0

"อะแมนด้า-วุฒิชัย" ลุ้นนักกีฬาดีเด่น "พาณิภัค-นพเก้า" ชิงรางวัลเยาวชนด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557

สำหรับแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล จะพิจารณาผลงานตั้งแต่วันที่ 16ธ.ค. 2556–15 ธ.ค.2557 โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นผลงานการแข่งขันกีฬา 50 คะแนน ความประพฤติและระเบียบวินัย (30 คะแนน) การอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม (20 คะแนน) ซึ่งมีนักกีฬาที่มีชื่อผ่านเกณฑ์แล้ว อาทิเช่น นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย มีวุฒิชัย มาสุข (มวยสากลสมัครเล่น) ญาณพล ลาภอาภารัตน์ (โบว์ลิ่ง) พรชัย เค้าแก้ว (ตะกร้อ) นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง มีชนาธิป ซ้อนขำ (เทควันโด) อะแมนด้า คาร์, จุฑาธิป มณีพันธุ์ (จักรยาน) แทมมารีน ธนสุกาญจน์ (เทนนิส)นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด) นพเก้า พูนพัฒน์ (เรือใบ) รัตนาพร ปักการะถา (ยกน้ำหนัก) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย แดนไท บุญมา (กอล์ฟ) สินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก) ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์ (ยิมนาสติก)

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0