Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"อาม ชุติมา" กราบ "ประจักษ์ชัย" เคลียร์ใจต่อหน้าสื่อ ยุติมหากาพย์ไหทองคำ

5 พฤศจิกายน 2561, 5:01 น.
57 0
"อาม ชุติมา" กราบ "ประจักษ์ชัย" เคลียร์ใจต่อหน้าสื่อ ยุติมหากาพย์ไหทองคำ

นายห้างประจักษ์ ทนายบุญถาวร นดา, อาม ชุติมา , ทนาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และทนาย อัจฉริยะทรัพย์ ข่าว .

"แต่สิ่งที่เราได้จากน้องอามก็คือ หนูฟ้องอาจารย์ไม่ได้ เขาบอกว่าเขารักอาจารย์ จะยังไม่ฟ้องอะไรสิ้น หวังว่าสักวันนึงอาจารย์ประจักษ์จะเมตตาเขา นี่คือคำพูดของน้องอามที่บอกกับผมในวันที่ได้สำนักงานเพื่อแจ้งเรื่องของการโต้แย้งสิทธิ์ หลังจากนั้นแล้วเราก็ทำตามประสงค์ของน้องอามและคุณแม่ คือไม่สามารถฟ้องอาจารย์ของตัวเองได้ จนเหตุการณ์มันเริ่มบานปลาย ด้วยความโชคดีที่น้องอามได้ทนายอัจฉริยะมาช่วยประสานงานในส่วนต่างๆ แล้วก็มีโอกาสพูดคุยกัน ก่อนหน้านี้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยต่างฝ่ายต่างรู้สึกหวาดกลัว จนมีเรื่องฟ้องร้องซึ่งนำไปสู่คดีสู่ศาล ต่อมาก็มีความพยายามหาจุดยุติ เราก็ได้พูดคุยกันโดยมีคุณกรรชัยร่วมประสานงานว่าทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจกัน น้องอามจะขอความเมตตาจากอาจารย์ประจักษ์เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมได้อย่างไร"

"จนกระทั้งได้ข้อยุติ สัญญาที่มีขึ้นก็มีการปรับแก้ไขใหม่โดยการยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วทำขึ้นมาใหม่ด้วยความพึ่งพอใจของทั้งสองฝ่าย คดีนี้ถือว่าเป็นคดีตัวอย่าง ทำอย่างไรถ้าเราเป็นนักร้อง ศิลปิน นักแสดงในยุคนี้จะทำอย่างไร แต่โชคดีที่ในคดีนี้อาจารย์ประจักษ์ได้เมตตาน้องอาม เรื่องถึงยุติลงได้ด้วยดี"

อาม : "ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่าเราก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์ เรายังเคารพอาจารย์อยู่"

"ข้อ 1 ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปิน นักร้องฉบับวันที่ 13 พ.ค. 2559 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆ ในการร้องเพลง เล่นดนตรีตามงานที่เกี่ยวกับเพลง หรืองานเกี่ยวกับการแสดงของน้องอาม ให้ถือเป็นของน้องอามแต่เพียงฝ่ายเดียว"

"ข้อ 2 เมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้ว การแสดงคอนเสิร์ตของ อาม ชุติมา จะต้องไม่เอาสัญญาลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์ในความเป็นตัวตนของค่ายเพลงไหทองคำไปใช้ในการแสดงและการสนับสนุนทางผลประโยชน์"

"ข้อ 3 น้องอาม ชุติมา ให้การยอมรับว่าคุณประจักษ์ชัยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะ อดีตเคยพัง และภาพเก่า อาม ชุติมา ให้การยอมรับว่านายประจักษ์ชัย เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ผู้สาวขาเลาะ อดีตเคยพัง และเพลงภาพเก่า ตามฉบับสัญญาลิขสิทธิ์วันที่ 20 ม.ค. 2560 ซึ่งมี 3 เพลง โดยถูกต้องและสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย และน้องอามจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งลิขสิทธิ์ทั้ง 3 เพลงดังกล่าวขั้นต้น โดยมีกำหนดระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงหากไม่มีการลงระยะเวลาจะมีเวลาลิขสิทธิ์ 10 ปี และเนื่องจาก ประจักษ์ชัยใช้ไปแล้ว 1 ปี จึงเหลือสัญญาอีก 9 ปี"

"ข้อ 4 คุณประจักษ์ชัยยินยอมให้น้องอามร้องเพลงทั้ง 3 เพลงนี้ได้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้ ยกเว้นน้องอามจะไปออกเทปใหม่ อันนี้ไม่ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากคุณประจักษ์ชัยก่อน โดยสามารถร้องเพลงทั้ง 3 เพลงนี้ได้นะครับ"

"ข้อ 5 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า เมื่อครบกำหนดเวลาลิขสิทธิ์เพลงจำนวน 9 ปีสิ้นสุดลง ลิขสิทธิ์บทเพลงทั้ง 3 จะตกเป็นสิทธิ์ของ อาม ชุติมา แต่เพียงผู้เดียวดังเดิม"

"ข้อ 6 หากคุณประจักษ์ชัยจะจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ผลงานทั้ง 3 เพลงให้บุคคลภายนอก ให้ถือสัญญาฉบับนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการโอนสิทธิ์เพลงให้กับผู้อื่นได้ด้วย ซึ่งน้องอามจะต้องรับรู้และถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลตามกฎหมายเช่นกัน"

"ข้อ 7 คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกัน ในกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยื่นฟ้องทั้งทางแพ่ง และอาญาในปัจจุบัน โดยจะต้องไปทำการถอนฟ้องทั้งหมด ภายใน 7 วันนับตั้งแต่มีการทำสัญญาฉบับนี้ และไม่ติดใจที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ต่อกันต่อไป ในกรณีที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายไม่ผิดตามสัญญาฉบับนี้"

"ข้อ 8 ทั้ง 2 ฝ่ายต้องทำสัญญาต่อกันว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ซึ่งกันและกัน"

"ข้อ 9 ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันว่า หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดและละเมิดข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม อันไม่อาจตกลงกันได้ด้วยดี คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงให้นำข้อพิพากษ์ดังกล่าวมอบหมายให้ทนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์, ทนายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ และ ทนาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ร่วมกันตีความวินิจฉัยข้อกฎหมาย ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท เพื่อหาทางยุติที่เกิดขึ้น"

"ทั้งหมดคือข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งตอนนี้คุณประจักษ์ชัยฉีกสัญญาเพื่อให้น้องอามเป็นศิลปินอิสระ 100 เปอร์เซ็นต์"

"ถามว่าเรารู้สึกเสียดายไหม ในความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้าง คนปั้นน้อง ในวันที่น้องเข้ามาร่วมงานกับเรา ทั้งพ่อ ทั้งแม่ของน้องมากันครบ ตอนนั้นดีใจครับ และสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ต่อจากนี้คือความเป็นครู ความเป็นอาจารย์ ความเป็นลูกพี่วันที่ผมเรียกน้องมาวันแรกก็ลำบากลำบนกันมา 2 ปีกว่า ทุกเหตุการณ์มันเด้งขึ้นมาหน้าเฟสเมื่อย้อนหลังไป 2 ปีที่แล้ว เราดีใจเราสร้างกันมาวันนี้ด้วยวาสนาด้วยบุญมี แค่นี้เรายังรักกัน ได้ยังกินข้าวกัน น้องยังเป็นคนที่เรารัก"

"ผมอาจจะเป็นนายห้างในยุคโซเชียลเบ่งบานและอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงผมถึงต้องเป็นนายห้างคนสุดท้ายที่โดนด่าทอมากมาย ต้องกลืนเลือดสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจฝากไว้ว่ายังรักน้องอาม ยังให้ความเมตตาเรื่องที่ผ่านมาให้ผ่านไปไม่มีใครรู้เท่าประจักษ์ชัย"

ทนายสงกรานต์ : "ต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าน้องอามต้องช่วยงานอาจารย์ประจักษ์ชัยอยู่เดือนละประมาณ 5 คิว"

ทนายอัจฉริยะ : "อันนี้เป็นเรตของน้องอาม กับผู้จัดการที่เขาตกลงกันเอาเอง ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป ไม่ได้กำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าไกลหรือใกล้"

อาม : "ก็ดีใจค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่าน ขอบคุณทนายสงกรานต์และคุณอัจฉริยะ ขอบคุณพี่หนุ่ม กรรชัยและพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่านด้วย วันนี้ดีใจและเป็นวันที่รอคอยมานาน"

อาม : "ไม่มีนะคะ ตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะดูแลตัวเอง หนูอยากทำงานอิสระมากกว่าค่ะ"

"เรื่องการเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีของพี่ประจักษ์ชัย ผมไม่ก้าวล่วงนะครับ หากมีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว เรื่องของ ปปง.ก็ไม่มีผล เพราะว่า กฏหมาย ปปง.ตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ ถ้าหากมีการหลีกเลี่ยงเสียภาษีเกิน 10 ล้านบาทต่อปี และไม่มีการชำระภาษี อธิบดีกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องรายงาน ไปยังคณะกรรมการธุรกรรม ก็คือ ปปง.ตามกฎหมายฉบับใหม่ ประมวลกฎหมายรัษฎากร ดังนั้นถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมสรรพากร ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษี"

ประจักษ์ชัย : "ไม่มีปัญหาครับ เพราะบริษัทเราตั้งมาเกือบ 2 ปี ก็เสียมาตั้งแต่ปีก่อน แล้วครึ่งปีที่ผ่านมาก็เสียแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ"

"เราคิดว่าถ้างั้นไปร้องกับลำไย เพื่อสร้างโปรไฟล์ มันเลยเลี่ยงไม่ได้ แต่พอน้องมีราคา ไม่ว่าใครจะถูกจะผิด ตอนนี้มูลค่าเพิ่มของอาม ชุติมา เหมือนกับไหทองคำ แต่ก่อนไม่มีใครรู้จัก อินดี้ๆ แต่วันนี้มันดังแล้ว ไม่มีใครถูกใครผิด แต่วันนี้น้องมีมูลค่าแล้วค่อยไปตั้ง 70:30 แต่ตอนที่ผมลงทุน น้องไม่ได้ควักเงิน 70:30 มาด้วย เราเลยตีไว้ก่อน เพราะผมเอามาเพื่อลงทุน"

"น้องมีความสามารถเขียนเพลง ร้องเพลง เท่าที่ลงทุนได้ หลังจากนี้น้องจะสบายใจ น้องจะเห็นราคาที่แท้จริงว่ามันมีค่าใช้จ่ายเบื้องหลังทุกอย่าง ส่วนในรายได้ช่องยูทูป ตอนที่เราทำครั้งนั้น เราไม่ได้เล่งเห็นว่าจะมีรายได้จากยูทูปจริง แม้แต่ในสัญญาก็ไม่มีระบุรายได้จากยูทูป คือถ้าโอนสิทธิ์ก็คือโอนสิทธิ์"

อาม : "ในตอนนี้เราไม่มีอะไรในใจแล้ว คือตอนนี้พึ่งพอใจแล้วในจุดนี้ คือ อิสรภาพ"

ทนายสงกรานต์ : "จากนี้ก็น้องก็มุ่งทำงานต่อไป แต่คงไม่ได้มุ่งกอบโกย คงทำงานปกติตามวิสัย"

อาม : "ถามว่าถ้าอาจารย์ชวนมาอยู่ค่ายอีก ก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ (ยิ้ม)"

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0