Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อาวุธลับ 'ทีคิวเอ็ม' เร่งสร้างแบรนด์ ผลักฐานะโต

17 ธันวาคม 2561, 18:00 น.
136 0

ติดเครื่องธุรกิจ !! เร่งสร้างความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ให้กับแบรนด์ TQM 'อัญชลิน พรรณนิภา' ทายาทรุ่น 3 'ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น' ส่งสัญญาณรายได้โต 10% ขึ้นไป ตามเทรนด์อุตสาหกรรมประกันภัยขยายตัวไม่หยุด 'จุดขาย' หุ้นไอพีโอน้องใหม่ เข้าซื้อขาย 20 ธ.ค.

'ปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยนั้นมีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งบริษัทเห็นโอกาสนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินและรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยให้แก่บริษัท อย่างยั่งยืน' .

2.ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 3.ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ .

'ที่ผ่านมาธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและสุขภาพเราขายผ่านทางโทรศัพท์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการขายแบบง่ายๆ และไม่ยาก เบี้ยประกันไม่แพงมากระดับไม่เกิน 7,000 บาท แต่หลังจากนี้เราจะเน้นขายประกันชีวิตและสุขภาพที่มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถปิดการขายผ่านช่องทางสื่อสารด้วยโทรศัพท์' .

'ข้อสำคัญคือ เราต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลง เช่นเทรนด์ออนไลน์หรือดิจิทัล จากอดีตที่ขายประกันแบบ face to face ปัจจุบันยังทำอยู่ และเทเลเซลล์ที่ประสบความสำเร็จนานกว่า 20 ปีก็ยังทำอยู่ โดยเน้นรูปแบบการผสมผสานช่องทางแบบ Omni Channel ทั้งโทรศัพท์ พูดคุยพบปะ และเว็บไซต์' .

'เรื่องการแข่งขันที่รุนแรงทั้งโบรกเกอร์จำนวนหลายร้อยราย ธนาคาร ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ขายประกันได้ ผมมองว่ามันคือโอกาส เพราะข้อเท็จจริงวันนี้คนไทยยังเข้าถึงประกันภัยไม่ถึง 50% ดังนั้น ยิ่งมีคนในธุรกิจประกันภัยมาก ยิ่งทำให้คนเข้าถึงและเห็นความสำคัญของการทำประกันมากขึ้น' .

ท้ายสุด 'อัญชลิน' ทิ้งท้ายไว้ว่า อนาคตอยากเห็นภาพ 'คนไทยมีประกันภัยและประกันชีวิตทุกครัวเรือน' เชื่อว่าหากคนไทยรู้จักเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการทำประกันเชื่อว่าจะมีคนซื้อประกันมากขึ้นจะมากหรือน้อยตามกำลัง !!

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0