Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"อแมนดา" ควง "วุฒิชัย" ติดโผลุ้นนักกีฬาดีเด่น

9 ตุลาคม 2557, 11:38 น.
80 0
"อแมนดา" ควง "วุฒิชัย" ติดโผลุ้นนักกีฬาดีเด่น

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายมนตรี ไชยพันธุ์ รักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น จำนวน 37 คน อาทิ นายวุฒิชัย มาสุข (มวยสากล) นายญาณพล ลาภอาภารัตน์ (โบว์ลิ่ง) นายพรชัย เค้าแก้ว (ตะกร้อ)

นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 41 คน อาทิ นางสาวชนาธิป ซ้อนขำ (เทควันโด), นางสาวอแมนดา คาร์ (จักรยาน), นางสาวรัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น จำนวน 12 คน อาทิ นายแดนไท บุญมา (กอล์ฟ), นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ (เทควันโด), นายศักดิ์ดา มีบุญ (ยกน้ำหนัก) ,

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 14 คน อาทิ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), นางสาวรัตนาพร ปักการะถา (ยกน้ำหนัก), นางสาวศิริภาพร นวนทะคำจัน (สนุกเกอร์) ,

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0