Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อึ้งทั้งโซเชียล “เฟี้ยวฟ้าว” เผย “โอ วรุฒ” มาหา 2 คืนติด เพื่อฝากบอกบางสิ่งถึง “นีโน่”

22 กันยายน 2561, 9:57 น.
39 0
อึ้งทั้งโซเชียล “เฟี้ยวฟ้าว” เผย “โอ วรุฒ” มาหา 2 คืนติด เพื่อฝากบอกบางสิ่งถึง “นีโน่”

เผยแพร่: 22 ก.ย. 2561 16:57 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ทั้งหมดนี้เราจึงมาบอกเพื่อนๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ ว่า#วิญญาณมีจริง #สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง #บาปมีจริง และ#บุญมีจริง เมื่อเรามีชีวิต **จงอย่าลืมกับสิ่งที่ให้เราได้มีชีวิต** จงใช้ชีวิตในชาตินี้ ให้คุ้มกับการได้เกิดมา คือ ทำความดี #ความดีนั้นทำไม่อยาก- #เริ่มจากตัวเรา -#ก็ได้บุญแล้ว -ฝึกจิตให้แข็งแรงไม่คล้อยตามกับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เลวร้ายขึ้นไปทุกที เช่น 1.ไม่อิจฉาริษยา อคติ ใครได้ดี ไม่ว่าจะเรื่องครอบครัว การงาน ความรัก ความเจริญ.. #จงยินดีอนุโมทนา กับเค้าจากใจที่มี 2. มีจิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กับคนในครอบครัวและ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่คิดเยอะ อะไรทำได้ทำเลย”

“3. เมื่อได้เงิน จงเป็นเงินบริสุทธิ์ ไม่หลอก ไม่โกง เงินที่ได้มาเกิดจากความจริงใจ และซื่อสัตย์ 4. อย่าหลงระเริงกับความมี แต่จงคิดว่าที่มีคือบุญเก่า จงสร้างบุญใหม่เรื่อยๆ เป็นบุญที่ทำจากใจบริสุทธิ์ 5. แบ่งเวลาสวดมนตร์ +ไหว้พระ ขอพร แต่การขอพรไม่ได้เกิดจากความโลภ หวังแต่ได้ พรที่จะสำเร็จสมหวังจากจิตที่บริสุทธิ์ 6. ใส่ใจพ่อแม่ทุกวัน รักและทำ ไม่คิดอย่างเดียวเพราะสุดท้าย ไม่มีใครคนไหนเป็นอมตะ 7. กรวดน้ำทุกวัน เพราะถ้าคุณจิตดีทุกวัน กระทำดีทุกวัน #การกรวดน้ำคุณจึงทำได้ทุกๆวัน จะเป็นบุญแผ่มหาศาล ______________________เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน จงหมั่นสะสมบุญ สะสมความดี **เพราะสิ่งนั้น__#จะช่วยคุณในวันที่คุณมีชีวิตและวันที่ไม่มีใครหนีได้พ้น อนุโมทนาบุญเน้อเพื่อนๆ

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0