Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อีซูซุ ร่วม เมเจอร์ เปิดตัวหนังเทิดพระเกียรติ “ของขวัญจากความพอเพียง”

27 พฤศจิกายน 2561, 2:09 น.
123 0
อีซูซุ ร่วม เมเจอร์ เปิดตัวหนังเทิดพระเกียรติ “ของขวัญจากความพอเพียง”

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2561 09:09 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้เวลางานไปทำประโยชน์รับใช้และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสความสุขจากการให้ไปสู่คนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “อีซูซุ พลังดี...เปลี่ยนโลก” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ที่สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” รวมทั้งชุดก่อนหน้านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถนำแนวทางความพอเพียงมาปรับใช้เป็นของขวัญให้กับตนเองเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All-New Isuzu D-Max และ Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ”

ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินั้น ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นผู้เผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 147 สาขา 731 โรงทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถส่งไปถึงประชาชนไทยทุกคน รวมทั้งคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิต และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากให้ทุกท่านได้มารับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ แล้วจะเห็นว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับพวกเราคนไทยสามารถเป็นเข็มทิศนำทางให้พวกเราไปสู่หนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนครับ”

สิ่งที่ผมจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ดีที่สุด คือการเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ได้มองเรื่องกำไรสูงสุดอย่างเดียว แต่จะเน้นสร้างให้คนรอบข้าง ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เติบโตและมีความสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกัน เพราะนี่เป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนเรามาโดยตลอด เป้าหมายของพระองค์ท่านทรงต้องการให้คนไทยเป็นที่หนึ่งของโลกและเป็นประเทศที่มีแต่คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น ปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่าน จึงเปรียบดั่งของขวัญสุดวิเศษของคนไทยที่ไม่ได้ใช้แค่กับการบริหารองค์กร แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตด้วย”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0