Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อุบัติเหตุสงกรานต์ 3 วันเสียชีวิต 167 ราย

14 เมษายน 2560, 4:57 น.
38 0

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ขณะที่ถนนสายรองและเส้นทางในชุมชน/หมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าถนนสายหลัก ประกอบกับวันนี้เข้าสู่วันที่สองของช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายและท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่แล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับมาตรการและวางแผนจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เน้นการเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนเส้นทางสายรอง รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของด่านชุมชน จุดตรวจ และจุดสกัด โดยจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลตระเวนสอดส่องและเฝ้าระวังบริเวณสถานที่จัดงานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งด้านสถานที่ ระยะเวลา และช่วงอายุของผู้ซื้อ นอกจากนี้ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์และพื้นที่จัดงานของภาคเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานมิดไนท์สงกรานต์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อลดความสูญเสียและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0