Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 ลงชี้แจงชาวบ้านหลังศาลสั่งริบที่ดินปอเนาะญีฮาดวิทยา

2 กุมภาพันธ์ 2559, 10:52 น.
3 0
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 ลงชี้แจงชาวบ้านหลังศาลสั่งริบที่ดินปอเนาะญีฮาดวิทยา

อยากชี้แจงว่า ยังมีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ ยังมีหลายคนที่เราไม่ได้ตัวมาฟ้อง ในการพิจารณาคดีอาญากับคดีแพ่งต่างกัน หลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาต่างกับคดีแพ่ง ในคดีอาญาการที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยคนหนึ่ง ศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานจนสิ้นสงสัย หากมีข้อสงสัยนิดเดียวศาลยกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลย ส่วนคดีแพ่งฟังพยานหลักฐานไม่ต้องสิ้นสงสัยหลักในการรับฟังพยานคดีแพ่งคือใครกล่าวอ้างคนนั้นเป็นคนพิสูจน์ ภาระหน้าที่นำสืบตกอยู่กับคนกล่าวอ้าง ถึงแม้ที่ดินจะถูกรับเป็นของแผ่นดินแต่ทุกคนก็ยังสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมทุกอย่างรวมทั้งเจ้าของที่เดิม .

ซึ่งเบื่องต้นฝ่ายความมั่นคงกำลังมองหาทางออกว่าอาจจะมีการปรับปรุงเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค โดยให้ทางเจ้าของที่เดิมเป็นผู้บริหารต่อถึงแม้ที่ดินดังกล่าวจะไม่สามารถถ่ายโอนเป็นกรรมสิทธิ์ได้ แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชนกลับมาได้อีกเช่นเดิม และเจ้าของเดิมยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม อาจเป็นทางออกของปัญหาได้อีกทางหนึ่ง .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0