Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“อ้วน – อารีวรรณ” จากผู้ผ่านพ้นความรุนแรงในครอบครัว สู่นักกฎหมายเพื่อสิทธิสตรี

13 ธันวาคม 2561, 4:43 น.
140 0
“อ้วน – อารีวรรณ” จากผู้ผ่านพ้นความรุนแรงในครอบครัว สู่นักกฎหมายเพื่อสิทธิสตรี

บ้าน นี่คือทัศนคติในสมัยนั้น ที่จะมองว่าถ้าผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกต้อง ก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องสั่งสอนอบรม ที่ทำร้ายร่างกายก็เพราะความรัก ต้องการให้ผู้หญิงปรับปรุงตัว โดยมีความเชื่อว่าผู้ชายเป็นเจ้าของ ผู้หญิงเป็นเหมือนสมบัติของผู้ชาย .

ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาเรื่องแย่ๆ ในชีวิต ไม่ได้ทำให้ทั้งชีวิตต้องเสียหายไปทั้งหมด เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิต ดังนั้นจะเอาช่วงเวลาหนึ่ง มาเป็นตัวตัดสินทั้งชีวิตเขาไม่ได้ .

เราเยียวยาเขา เขาเยียวยาเรา แล้วเวลามันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ .

“อาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาจากวิธีคิดของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ฝ่ายนิติบัญญัติ หากมีการเสนอให้ใช้ระบบโควตา ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนของผู้หญิงในฝ่ายนิติบัญญัติหรือทางการเมืองมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การพิจารณาร่างกฎหมายจะมีมุมมองของผู้หญิงมากขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อได้ศึกษารายละเอียด ก็พบความจริงอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้ ผู้หญิงที่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทยมีอยู่ไม่ถึง 10% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้น โอกาสที่ผู้หญิงจะได้เข้าไปนำเสนอมุมมองของผู้หญิงในการตรากฎหมาย ตลอดจน ความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนในมิติต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญจึงไม่ได้ถูกพูดถึงและเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจทั้งหลาย ทั้งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคน และควรมีมิติมุมมองของหญิงชาย แต่ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้”

ปัญหาการคุกคามทางเพศกลายเป็นประเด็นเฉพาะ ที่ถูกลืมเลือนโดยผู้มีอำนาจ .

ต่างประเทศรู้สึกเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากกว่าคนไทย และเห็นเป็นเรื่องสำคัญ เขามองว่าเป็นเรื่องที่สังคมควรจะพูด ควรจะตระหนักถึงปัญหา แล้วผู้หญิงของเขาก็เข้มแข็งมาก เข้มแข็งแบบที่เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเอง แต่คนไทยอาจไม่เป็นแบบนั้น แม้ว่าเรายืนหยัดได้เองแต่ยังมีสภาวะพึ่งพิงเยอะมาก ผู้หญิงเองยังรู้สึกว่าต้องการพึ่งพาผู้ชาย อาจจะไม่ใช่การพึ่งพาพึ่งพิงในเชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นการพึ่งพาทางจิตใจ .

เหมือนกับเรื่องกฎหมายเลย เราไปลอกกฎหมายประเทศนั้นมา ประเทศนี้มา เช่น ก็ดี ฝรั่งเศสก็ดี แต่บริบทเมืองไทยไม่เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่น บางประเทศมีวัฒนธรรมการอบรมสั่งสอนแบบมีระเบียบวินัย ก็จะเคารพกฎหมาย เป็นต้น .

ผู้หญิงไม่ควรจะอดทนยอมรับสภาพและยอมแพ้ต่อความรุนแรงนั้น แต่ควรจะห่วงชีวิตของตัวเอง และรู้ว่าพวกเธอมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรุนแรงนั้น .

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือรักตัวเองให้มาก แล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุด เพราะถ้าวันใดที่คุณจมอยู่กับที่ โอกาสที่คุณจะถูกกระทำเพิ่มมีเยอะ .

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0