Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“อุเทน” ชี้ 2 ปี คสช.ข้ออ้างปฏิวัติยังไม่คืบ เตือนนโยบายเศรษฐกิจหลงทาง ทำประเทศวิกฤต

28 พฤษภาคม 2559, 4:41 น.
19 0
“อุเทน” ชี้ 2 ปี คสช.ข้ออ้างปฏิวัติยังไม่คืบ เตือนนโยบายเศรษฐกิจหลงทาง ทำประเทศวิกฤต

หัวหน้าพรรคคนไทย ระบุ 2 ปี คสช.ข้ออ้างในการยึดอำนาจยังไม่ได้รับการแก้ไข เตือนนโยบายเศรษฐกิจอาจหลงทาง พาประเทศเข้าวิกฤต แนะ “สมคิด” ทบทวน หวั่นช้าเกินไป ชี้วันนี้เหมือนคนขับรถหลงทาง .

“อยากให้คุณสมคิดทบทวนในสิ่งที่กำลังทำ เปรียบเทียบกับคนที่กำลังคนขับรถหลงทาง หากฟังผู้โดยสาร ซึ่งก็คือคนไทยทั้งประเทศบ้าง แล้วตั้งสติย้อนกลับมาตั้งแต่ที่จุดเดิมอาจจะยังไม่สายเกินไป แต่หากดันทุรังทั้งที่รู้ว่าหลงทางแล้ว ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นอีก อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ใช่ห้องทดลองหรือของเล่นที่จะมาลองผิดลองถูกได้”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0