Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เกมชนะ 'แม็คกรุ๊ป' รุกแบรนด์ใหม่ & ออนไลน์

10 กันยายน 2561, 18:00 น.
7 0
เกมชนะ 'แม็คกรุ๊ป' รุกแบรนด์ใหม่ & ออนไลน์

เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังไม่กระจายสู่ลูกค้า 'รีเทล' (ค้าปลีก) บ่งชี้ผ่านตัวเลขการเติบโตของ 'ยอดขายของสาขาเดิม' (Same Store Sales) ที่มีตัวเลข 'ติดลบ10%' ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 เมื่อสถานการณ์ยังไม่สดใส เฉกเช่นคาดหวังไว้…!!

บมจ.แม็คกรุ๊ป 'ปรับกลยุทธ์ใหม่' 'ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี' .

'บริษัทมั่นใจการไปแบบกระจาย มีการตอบรับดี และมีฐานลูกค้าเหนียวแน่นทั่วประเทศ พร้อมทำให้ร้านค้ามีความแตกต่างอย่างยั่งยืน สินค้าตรงกับผู้บริโภคแต่ละที่ ปัจจุบันอยู่ในช่วงการจัดร้านใหม่ให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีที่สุด' .

'ตลาดต่างประเทศปีนี้เปิดสาขาที่มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา และในช่วงที่เหลือขอปีจะเปิดที่สปป.ลาว 2 แห่ง และมีความสนใจในประเทศมาเลเซีย แต่ยอมรับว่าการรุกตลาดจะชะลอออกไปก่อนเพราะจะเน้นตลาดภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ โดยปัจจุบันยังมีช่องทางจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศบ้างเฉลี่ย 20 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้บริษัทเพียง 1%' .

'โครงการซื้อหุ้นคืนคาดหวังอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลังผ่านวิกฤตมาในช่วงปี 2560 ซึ่งคาดหวังหลังจากนี้บริษัทจะกลับมาเติบโตได้เหมือนเดิมและบริหารสภาพคล่องได้ดี เพื่อรองรับการลงทุนต่อไปในอนาคต' .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0