Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เก็บตก! 2.6 หมื่นล้าน สารพัดแผนก่อสร้าง “พัฒนาโครงข่ายคมนาคม” ครม.สัญจรเหนือตอนล่าง 2

14 มิถุนายน 2561, 7:38 น.
28 0
เก็บตก! 2.6 หมื่นล้าน สารพัดแผนก่อสร้าง “พัฒนาโครงข่ายคมนาคม” ครม.สัญจรเหนือตอนล่าง 2

เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2561 14:38 ปรับปรุง: 14 มิ.ย. 2561 14:51 โดย: MGR Online

เก็บตก! ครม.สัญจรเหนือตอนล่าง 2 “กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี” ไฟเขียวแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ขนส่ง วงเงินรวม 26,970 ล้าน ปี 63 สร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ เชื่อวงแหวนตะวันออก-ตะวันตกเต็มวง ขยายทางหลวง “นครสวรรค์-ชัยภูมิ” เชื่อมเหนืออีสาน 4 พันล้าน ขยาย 4 เลนเชื่อมสายเอเชีย รับ Bio Hub จ่อพัฒนา “จุดพักรถบรรทุกบรรพตพิสัย” รองบปี 62 ด้าน “ขนส่งทางราง” 902 กม.ของบกลางปี 62-ขนส่งทางน้ำ 200 ล้าน ลุ้น EIA/HIA .

“ช่วงแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ระยะทาง 256 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility study)แล้วเสร็จปี 2558 และ จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2562 (งบกลาง) เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detail Design),ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ระยะทาง 291 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2562 (งบกลาง) เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการ และช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการขออนุมีตดำเนินโครงการก่อสร้าง”

“อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.มีมติไม่เห็นชอบในโครงการขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 1072 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่า การขยายถนนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ขอให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก อย่าทำลายป่าไม้จนกระทบสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และเส้นทางน้ำ ขอให้หาแนวทางใหม่แทนการขยายถนน เช่น มีการบริหารจัดการช่วงเวลาการท่องเที่ยว จัดระบบการขนส่งคอยรับส่งนักท่องเที่ยว แทนการนำรถเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว ขอให้คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ อย่างไรก็ตามยังคงเห็นชอบให้ทำการปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวถนนได้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0