Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'เขื่อน'คือที่เก็บน้ำชั่วคราว แต่'ป่า'คือที่เก็บน้ำชั่วชีวิต

22 พฤศจิกายน 2557, 3:00 น.
6 0

"ศศิน" เดินด้วยเท้าเป็นระยะทางกว่า 388 กิโลเมตร จากป่าแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ย.56 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน

หน้าประวัติศาสตร์การเดินเท้าในครั้งนี้ ถูกบันทึกเรื่องราวทั้งหมดและเผยให้เห็นทุกย่างก้าว เมื่อเคลื่อนผ่านจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นมิตรภาพของประชาชนที่มีหัวใจรักน้ำ รักป่า ต่อสู้กับอุปสรรคตลอดการเดินทาง ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือคัดค้านการสร้างเขื่อน ไม่ต้องการผลิกผืนป่า ให้กลายเป็นผืนน้ำ เนื่องจากหากเขื่อนถูกสร้างขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ นอกจากนี้ยังทำให้สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัย ทำลายโอกาสการฟื้นฟูของอุทยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่ามรดกโลก “ห้วยขาแข้ง”

"ศศิน" เปิดใจกับ “เดลินิวส์ออนไลน์” โดยย้ำหนักแน่นว่า "ความตั้งใจผม ต้องการจะ 'นั่ง' ให้กำลังใจ คชก.พิจารณารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์อย่างรอบคอบที่สุด และคำนึงถึงทางเลือกในการจัดการน้ำ ไม่ต้องสร้างเขื่อนในป่าแม่วงก์"

“เมื่อผมรู้ผลการพิจารณาออกมาว่าให้เลื่อนการสร้างเขื่อน ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไร 'เซ็งๆ' มากกว่า เพราะการกระทำอะไรก็ตาม ต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้เสมอ แค่เร็วหรือช้าเท่านั้นเอง”

“2-3 คืนที่ผ่านมา ผมใช้เวลาสั้นๆในการนอนพักเอาแรง บนถนนที่มีรถผ่านไปมา แถมมียุงเต็มไปหมด เพื่อเรียกร้องและบอกต่อ ขอทางเลือกจัดการน้ำโดยไม่เอาเขื่อนแม่วงก์ แต่ก็มีคนมากมายที่เห็นด้วย ต่างหมุนเวียน ผ่านไปมาขอถ่ายรูป ให้กำลังใจทั้งตัวผมเอง และให้กำลังใจ คชก.พิจารณา EHIA อย่างรอบคอบและชาญฉลาดที่สุด”

ท้ายสุด “ศศิน” กล่าวย้ำชัดๆ ว่า “เขื่อนคือที่เก็บน้ำชั่วคราว แต่ป่าคือที่เก็บน้ำชั่วชีวิต”

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0