Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“เครือสหพัฒน์”ผนึกภาครัฐและชุมชน สานพลังประชารัฐ ประเดิมจัดงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ”

11 มกราคม 2562, 13:16 น.
150 0
“เครือสหพัฒน์”ผนึกภาครัฐและชุมชน สานพลังประชารัฐ ประเดิมจัดงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ”

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2562 20:16 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โครงการ Sahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

โครงการ Smart Science Teacher โดยบริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพโดยบริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0