Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2

28 พฤศจิกายน 2561, 8:40 น.
72 0
“เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2561 15:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0