Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"เจษฎ์"ปัดตอบสัมพันธ์"หมอกระแส"

5 พฤศจิกายน 2557, 12:02 น.
12 0

“เจษฎ์” ลั่นเข้ามาเป็น กมธ.ยกร่างฯ เพื่อทำงาน ไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์ ปัดตอบความสัมพันธ์ “หมอกระแส”

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่รัฐสภา นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมาธิการ (กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่ามีความสัมพันธ์กับ นพ.กระแส ชนะวงศ์ กมธ.ยกร่างฯ ในฐานะ “พ่อตา”กับ “ลูกเขย” จนได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็น กมธ.ยกร่างฯ ว่าในประเด็นความสัมพันธ์ไม่ขอตอบ แต่การเข้ามาเป็น กมธ.ยกร่างฯ ถือเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวม ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนั้น “ผมมองว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นการเข้าไปทำงาน ไม่ใช่การตั้งบริษัท แล้วเอาพรรคพวกของตนเองเข้าไปแสวงหาประโยชน์ คงไม่เป็นแบบนั้น”นายเจษฎ์ กล่าว.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0