Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เช็คสุขภาพ 'ลงทุน' ช่วงหุ้นสวิงกับ 'กองทุนบัวหลวง'

29 ตุลาคม 2561, 18:00 น.
49 0
เช็คสุขภาพ 'ลงทุน' ช่วงหุ้นสวิงกับ 'กองทุนบัวหลวง'

ท่ามกลางความผันผวนตลาดเงิน-ทุน 'กองทุนบัวหลวง' แนะธีมลงทุนปรับโหมด 'ช้า' ขอทำรีเทิร์นแบบ 'ชัวร์' เน้นถือระยะยาว พร้อมกระจายความเสี่ยงทั่วโลก ด้าน 'กูรู' มอง 'หุ้น' ยังเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งที่ดีสุด...!! .

'ตลาดเกิดใหม่' (Emerging markets) 'ตลาดพัฒนาแล้ว' (Developed markets) .

ดังนั้น ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ (BBL) จัดงาน 'BUALUANG FUND INVESTMENT FORUM TOWARDS 2019' โดยจับมือกับ 6 พันธมิตรระดับโลก ประกอบด้วย Allianz Global Investors ,AXA Investment Managers ,Fidelity International ,Invesco Ltd ,Nomura Asset Management และ Wellington Management เพื่อแนะนำนักลงทุนวางแผนการเงินรับมือกับทุกสถานการณ์...!!

'พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา' บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 'ขึ้นหรือลง' 'ตลาดกระทิง' (Bull Market) 'ตลาดหมี' (Bear market) .

'เราคงหนีความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นไม่ได้ เพราะว่าระหว่างทางก็มีเหตุการณ์เข้ามากระทบ และอย่างที่ทราบว่าตลาดหุ้นเคลื่อนไหวตามวงจรทั้งขาขึ้นและลง ฉะนั้น นักลงทุนที่ดีควรที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง' .

'ตลาดหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ตอบสนองและตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งได้ดีที่สุด เนื่องจากว่าเป็นการลงทุนแบบเป็นเจ้าของกิจการ...!!' .

'ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงๆ เราชอบมากเพราะว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปหาและซื้อของราคาถูก แต่ตลาดปรับขึ้นเราไม่ชอบเพราะเป้าหมายของเราคือการซื้อของราคาถูก' .

'พีร์ ยงวณิชย์' บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 'การจัดสรรแบ่งเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ' หรือ Asset Allocation 'ผลตอบแทนสูง' 'ความเสี่ยงก็สูง' (High Risk High Return) .

'ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุน แม้ว่าผลกระทบจากสงครามการค้า (Trade War) เป็นสิ่งที่น่ากังวล และมีผลกระทบมากกว่าวิกฤติทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันการค้าเป็นตัวผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว' .

'กลุ่มโลจิสติกส์ หรือ ขนส่ง' 'กลุ่ม Commerce' (ค้าปลีก) 'กลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง' .

'ตลาดรับรู้ข่าวแย่ลบมาเป็นระยะๆ แล้ว จึงเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยปลายปีนี้ในระยะสั้นยังมีความผันผวนสูงอยู่ แต่ในระยะถัดไป เราจะมีเลือกตั้งในต้นปีหน้า ส่งผลให้ความเชื่อมั่นก็ฟื้นกลับมา รวมทั้งมีการลงทุนภาครัฐ ภาคเอกชนกลับมาด้วย เชื่อว่าทำให้การอุปโภค-บริโภคบ้านเราเติบโต' .

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรก็ตาม ในมุมมองส่วนตัวมองว่า กองทุน LTF เป็นการออมเงินของชนชั้นกลางที่ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน ขณะที่ผู้มีรายได้สูงมีจำนวนไม่มากเพียงประมาณ 2 หมื่นราย จากจำนวนบัญชีผู้ถือหน่วยกองทุน LTF มีทั้งหมด 1.19 ล้านบัญชี และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.9 แสนล้านบาท (ณ สิ้นเดือน ก.ย.61)

'คิดว่า LTF ธงฟ้าไม่ได้ช่วยตลาดมากมายนัก LTF เป็นของคนชนชั้นกลางมากกว่า แต่ตลาดจะรับเงินทุนไหลออกได้ยังไง ปี 63 เป็นปีที่จะต้องระมัดระวัง อยู่ในช่วง late cycle Bull market...ถ้าเขาต้องการบรรเทาผลกระทบ สิ่งที่ทำได้คุณเปิดให้ใช้สิทธิต่อไปจากที่เคยให้ 5 แสนบาทต่อปี ก็ให้ไปหักลดหย่อนเหลือ 4 แสนบาทต่อปี เพื่อบรรเทาผลกระทบ หรือมีกองทุน LTF ธงฟ้า ก็ไม่ต้องตั้งกองใหม่ ส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF เป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง' .

อนึ่ง สำหรับสภาตลาดธุรกิจทุนไทย ปัจจุบันมีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย , สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย , สมาคมบริษัทจัดการลงทุน , สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน , สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย , สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0