Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เช็คสิทธิพิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิต เกิน 24 ครั้ง รักษาฟรี !

9 กุมภาพันธ์ 2559, 13:29 น.
6 0
เช็คสิทธิพิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิต เกิน 24 ครั้ง รักษาฟรี !

“ทั้งหมอ พยาบาล และ จนท. ไม่รู้ว่ามีสิทธินี้ด้วย ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนบริจาคเลือดเยอะ ๆ เกิน 24 ครั้ง คุณก็จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ (ง่าย ๆ คือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ยกเว้นส่วนเกินค่าห้องพิเศษเท่านั้น)” .

สิทธินี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิอย่างอื่น เช่น ประกันสังคม หรือข้าราชการ และจะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน เมื่อได้ห้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วโดยให้ญาตินำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต ขอหนังสือรับรองผู้บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อนำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้ง ๆ ไป  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1813 .

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0