Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เชียงราย พะเยา แพร่ โปรโมต “เที่ยวสดชื่น เติมพลัง กำลังสอง”

13 กันยายน 2560, 12:29 น.
17 0
เชียงราย พะเยา แพร่ โปรโมต “เที่ยวสดชื่น เติมพลัง กำลังสอง”

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียง กล่าวว่า หลังจากที่เราประชุมระดมสมองจนสามารถสร้างแบรนด์ “Refresh and Recharge” ได้แล้ว ทางโครงการจึงได้โรดโชว์โปรโมตแบรนด์ท่องเที่ยวของเราเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจน“เราพยายามสื่อสารถึงตัวตนด้านการท่องเที่ยวของเราที่ใช้คำว่า“Refresh and Recharge” ซึ่งสะท้อนตัวตนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่ว่า เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมเสน่ห์ สดใสสวยสง่า น่าหลงใหลอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเติมพลังกาย พลังใจ แก่ผู้มาเยือนได้อย่างไม่สิ้นสุด”

ทั้งนี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับตัวแทนทั้ง 4 จังหวัด กว่า 60 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม ใช้เวลาดำเนินการประชุมระดมสมองและสรุปผลกว่า 3 เดือนการจัดทำแบรนด์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยการนำหลักวิชาการการตลาดสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีดร.เอกก์ ภทรธนกุล กูรูด้านแบรนด์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ ร่วมกับททท.

ยังอ่าน: เวียตเจ็ท จัดโปรฯ 0 บาท ฉลองเปิด 2 เส้นทางใหม่ สู่โอซาก้าและเสียมราฐ

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0