Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ลด 1 ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ มอบโรงพยาบาลศิริราช

28 ธันวาคม 2561, 8:12 น.
103 0
“เซเว่น อีเลฟเว่น” ลด 1 ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ มอบโรงพยาบาลศิริราช

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2561 15:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคิดเป็นสถิติพบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกเกิดขึ้นในทุกๆ หนึ่งวินาที ซึ่งประเทศไทยมีการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ในระบบเพียง 9% เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดในรูปแบบการฝังกลบซึ่งมีพื้นที่รองรับไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน .

ด้วยเหตุนี้ หลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการ ลด และ เลิก ใช้ถุงลาสติก ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ขึ้น โดย “ธานินทร์ บูรณมานิต” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากที่เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงได้เดินหน้าสานต่อโดยจัดแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์/ถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดแล้ว เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้มีการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต เป็นไปตามนโยบายของโครงการ 7 Go Green ที่มุ่งหวังจะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

และสิ่งที่ “ตูน บอดี้สแลม” มุ่งหวังนั่นคือ “อยากให้ทุกคนสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มต้นดูแลธรรมชาติ โดยทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในแต่ละก้าวของชีวิต สิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ ประเทศนี้ เพราะพลังเล็กๆ เมื่อรวมตัวกัน มันมีความหมายมากจริงๆ อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อส่งต่อประเทศดีๆ ให้กับลูกหลานของเราได้อาศัยอยู่ต่อไป”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0