Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เด็กฟันผุเพิ่ม?? "มิลค์บอร์ด" แจง ผู้ว่าทั่วปท. งด 19 โรงงาน ขายนมฟลูออไรด์ ให้ศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท

19 มิถุนายน 2561, 9:40 น.
14 0
เด็กฟันผุเพิ่ม?? "มิลค์บอร์ด" แจง ผู้ว่าทั่วปท. งด 19 โรงงาน ขายนมฟลูออไรด์ ให้ศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท

เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2561 16:40 โดย: MGR Online

"มิลค์บอร์ด" แจง ผู้ว่าทั่วประเทศ งด 19 โรงงานจำหน่าย "นมฟลูออไรด์" ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัด อปท. ให้รอเยียวยา หลังมีมติเปลี่ยนแปลง "ไม่ต่ออายุโรงงานนมฟลูออไรด์" เทอม 1 /2561 เหตุ อย.ค้าน เป็นห่วงสุขภาพฟันเด็กเกรงจะได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป เนื่องจาก "กรมอนามัย" ยังไม่มีผลวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนเด็กมีปัญหาเรื่องฟันผุ เผย"มิลค์บอร์ด" อ้าง "โรงงานนมฟลูออไรด์" หลายแห่งได้รับความเสียหาย ทั้งที่ผลิตไว้แล้ว เพื่อเตรียมจำหน่ายช่วงเปิดเทอมใหม่ .

วันนี้(19 มิ.ย.) แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม (มิลค์บอร์ด) โดยองค์การสงเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) เปลี่ยนแปลงประกาศข้อ 6.6.8 โดย "ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเฉพ่ะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งกำหนดในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน"

"บรรยากาศที่ประชุมในคราวนั้น เป็นไปด้วยความตึงเครียด เนื่องจากผู้แทนที่มาจาก อ.ย. ค้าน ไม่ยอมต่อใบอนุญาตผลิตนมฟลูออไรด์ให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากกรมอนามัย ไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ดีพอมาสนับสนุน และไม่มีแนวทางการควบคุมการจำหน่ายที่รอบคอบรัดกุม ประกอบกับ อย.ชี้แจงว่า พบปัญหาในการควบคุมผู้ประกอบการให้ส่งผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ตามพื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด และกระจายไปในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี นอกพื้นที่การใช้นมฟลูออไรด์ ส่งผลให้เด็กที่ดื่มนมฟลูออไรด์มีฟันตกกระ ดังนั้นการที่จะมาอ้างความเสียหายของผู้ประกอบการโดยแลกกับสุขภาพฟันของเด็กนั้นคุ้มหรือไม่"

"จากข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ต่อใบอนุญาตให้กับ 19 โรงงานที่ผลิตนมฟลูออไรด์ ส่วนโรงงานที่ผลิตนมฟลูออไรด์ไว้ก่อนใบทะเบียนอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 มี.ค.61 นั้นมิลค์บอร์ดมีมติให้เยียวยาส่งเท่าที่ผลิตไว้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะให้ส่งนมโรงเรียนตามปกติไปแทน หรือต้องสลับไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยท้วงติงไว้ ในกรณีการผูกขาดตลาด จะต้องเกลี่ยพื้นที่จัดสรรใหม่"

มีรายงานว่า นมฟลูออไรด์ ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท โดยเมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการนมฟลูออไรด์ เสียหายจำนวนมาก ทั้งที่ผลิตไว้แล้ว เพื่อเตรียมจำหน่ายช่วงเปิดเทอมใหม่.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0