Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เตรียมเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 แก้ยาง

16 มิถุนายน 2560, 3:07 น.
17 0
เตรียมเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 แก้ยาง

คือ 1. ให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ให้ได้ 40 % ของผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด และขยายการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น - การนำยางเป็นส่วนผสมเพื่อทำถนน - การสร้างโรงงานผลิตยางล้อแห่งชาติ - การส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยงานรัฐ , 2.การสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยางพารา - การอนุมัติเงินหมุนเวียน 10,000 ล้าน ผ่านมติคณะรัฐมนตรี - การสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดและงบยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น,

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0