Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เทสโก้ โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้นประชารัฐ "ลำพูนโมเดล" ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเทศไทยไร้ขยะ

11 ธันวาคม 2560, 12:26 น.
28 0
เทสโก้ โลตัส จับมือจังหวัดลำพูน ปั้นประชารัฐ "ลำพูนโมเดล" ต้นแบบจังหวัดปลอดขยะอาหาร ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเทศไทยไร้ขยะ

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2560 19:26:00 โดย: MGR Online

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัสกล่าวว่า "เทสโก้ โลตัส ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้นำในการลดขยะจากอาหารเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยได้ให้คำมั่นว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะไม่มีการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้จากไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 24 สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยจะบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนต่างๆ ซึ่งเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนกำหนด จนถึงวันนี้เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับผู้ยากไร้แล้วรวมกว่า 1,050,000 มื้อ"

"นอกจากการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมด และการพยายามลดปริมาณขยะจากอาหารภายในการดำเนินธุรกิจของเราเองแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือและสนับสนุนชุมชนและองค์กรอื่นๆ ให้สามารถบริหารจัดการขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารในประเทศ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับเทศบาลเมืองลำพูนภายใต้กรอบการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อผลักดัน "ลำพูนโมเดล" ให้เป็นต้นแบบของจังหวัดปลอดขยะอาหาร ซึ่งทางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์เดียวกันกับเทสโก้ โลตัส จึงทำให้เกิดการร่วมมือกันครั้งนี้"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0