Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เบิกงบลงทุน มท.แล้ว 6.4 หมื่นล.- ซื้อ ฮ. 1.7 พันล. ประมูล 2 รอบ วุ่น! ชง"ปลัดฉิ่ง"เพิ่มงบ- มท.1 ไฟเขียว กทม.หาผู้รับจ้างพัฒนาฝั่งเจ้าพระยา 4 ช่วง 8.3 พันล

12 สิงหาคม 2561, 6:38 น.
35 0
เบิกงบลงทุน มท.แล้ว 6.4 หมื่นล.- ซื้อ ฮ. 1.7 พันล. ประมูล 2 รอบ วุ่น! ชง"ปลัดฉิ่ง"เพิ่มงบ- มท.1 ไฟเขียว กทม.หาผู้รับจ้างพัฒนาฝั่งเจ้าพระยา 4 ช่วง 8.3 พันล

เผยแพร่: 12 ส.ค. 2561 13:38 โดย: MGR Online

มท.เบิกจ่ายงบลงทุนปี 61 แล้ว 6.4 หมื่นล้าน เผยแผนจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ 1.7 พันล้าน ประมูล 2 รอบ วุ่น! ปภ.เสนอ "ปลัดฉิ่ง"ของบเพิ่มเหตุผู้ชนะประมูลเสนอราคาสูงกว่างบ 130 ล้าน ส่วน "กสถ."รอจัดซื้อรถตู้ 25 คัน 134 ล้าน ด้านแผนพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ของ กทม. 8.3 พันล้าน 4 ช่วง มท.1 เพิ่งไฟเขียวหาผู้รับจ้าง แต่ยังติดปัญหาค่าจ้างที่ปรึกษา ส่วน สร้างสนามฟุตบอล 191 ล้าน เมืองพัทยา ระยะ 3 รออุทธรณ์งบฯ .

"โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยังติดปัญหาจำนวนค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 3 และ 4 ได้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ส่วนช่วงที่ 2 มีผู้เสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียวต้องยกเลิกการดำเนินการใหม่ อยู่ระหว่างสรรหา โดยช่วงที่ 2 นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ กทม.ยกเลิกการก่อสร้างในช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า-คลองสามเสน ระยะทางประมาณ 2 กม.”

ในส่วนของกรมโยธิการและผังเมือง มีโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ที่น่าในใจเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ อยู่ระหว่างการทบทวนแบบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าของพื้นที่ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เป็นไปตามที่ราษฎรร้องขอ หลังจากรัฐบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558-2559 จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0