Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง “รมว.เกษตร” นำ จนท.ฝนหลวงแสดงความอาลัย “พระเจ้าอยู่หัว ร.๙” เร่งทำฝนเติมน้ำเขื่อนโคราช

17 ตุลาคม 2559, 15:15 น.
9 0

- รมว.เกษตรฯนำคณะผู้บริหาร จนท.กรมฝนหลวง แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เผยมุ่งเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง ดำเนินจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอยเบื้องยุคลบาท พร้อมปล่อยเครื่องบินขึ้นทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนลำตะคองและลำพระเพลิง ช่วยเหลือปชช.และเกษตรกรให้สมดังปณิธานของพระองค์ .

นับจากนั้นมาโครงการฝนหลวงได้แก้ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็น “ พระบิดาแห่งฝนหลวง” ตลอดระยะเวลา 70 แห่งการครองราชย์ ด้วยการทรงงานอย่างมิได้เหน็ดเหนื่อย ย่อท้อ ปัญหาของประเทศในอดีตได้บรรเทาลงเป็นอย่างมาก ประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดความสุขต่อปวงชนชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีถ้วนทั่วทุกแห่ง เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศไทยขจรไกลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ สมดั่งปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0