Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดขายอีกรอบ!รถบัส-เรือในเครือทรานลี่ ยอดเงินกว่า 15 ล้าน

1 พฤศจิกายน 2559, 9:30 น.
11 0

สำหรับในการประมูลครั้งนี้ เรือสปีดโบ๊ทสามารถทำราคาสูงได้ทั้งหมด 6 รายการ เช่น เรืออินทรีมารีน 828 ราคาเริ่มต้นที่ 900,000 บาท มีการสู้ราคาถึง 1,540,000 บาท เรืออินทรีมารีน 898 ราคาเริ่มต้นที่ 900,000 บาท ราคาประมูลได้สูงถึง 2,400,000 บาท เรืออินทรีมารีน ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท ราคาประมูลได้ 220,000 บาท เรืออินทรีมารีน 996 ราคาเริ่มต้นที่ 950,000 บาท ราคาประมูลได้ 1,840,000 บาท เรืออินทรีมารีน 551 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท ประมูลได้ที่ 1,800,000 บาท และเรืออินทรีมารีน 3 ราคาเริ่มต้นที่ 350,000 บาท สามารถประมูลได้ 680,000 บาท ในส่วนของรถบัสปรับอากาศยี่ห้อ YUTONG ไม่สามารถทำราคาได้สูง ซึ่งมีเพียงการประมูลได้ในราคาเริ่มต้น .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0