Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดมุมมองภาคเอกชน รับ 'คลื่น' ดิจิทัลดิสรัปชั่น

5 ตุลาคม 2561, 6:41 น.
38 0
เปิดมุมมองภาคเอกชน รับ 'คลื่น' ดิจิทัลดิสรัปชั่น

หลายครั้งที่เราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” ทั้งที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเฉียบพลัน หรือแบบค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในองค์กร ซึ่งเข้ามาท้าทายกรอบความคิดรูปแบบเดิมที่เราเคยประสบความสำเร็จ .

“ความท้าทายที่เข้ามา เวลามันกระแทกเอไอเอสจะโดนเต็มๆ จากการเปลี่ยนการโทรเข้า-ออกผ่านเสียงสู่การใช้ไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น สมัยก่อนเรากลัวคำว่าเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งต่อไปที่จะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ หรือทรานส์ฟอร์มเมชั่น นอกจากนั้น ยังมีความเร็วที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราด้วย จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อหาโอกาสของการอยู่รอดและปรับเปลี่ยนธุรกิจ”

“ดิสรัปชั่นคือโอกาสและความท้าทายเราต้องข้ามผ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปได้อย่างไร มันยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้น ผมไม่ได้แข่งกับคู่แข่งที่เป็นประกันเหมือนกันแต่กำลังแข่งกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ก็ยังดิสรัปชั่นจากผู้กำกับดูแลของแต่ละเซคเตอร์ธุรกิจด้วย”

“ไมเนอร์ คือธุรกิจที่เน้นการดูแลเอาใจ (ฮอทปิทอลริตี้) เราต้องให้คอนซูเมอร์ต้องเข้าใจลูกค้า เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะมาอีกหลายมากมายและหลายด้าน เดี๋ยวนี้ปลาเล็กตอดปลาใหญ่จนพรุนไปหมดแล้ว ไม่ใช่ธุรกิจที่ปลาเล็กจะถูกปลากินกิน ดังนั้น บิสซิเนสโมเดลต้องเปลี่ยนด้วย”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0