Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดรายชื่อ 26 ที่ปรึกษาฯ ของ “13 ผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาชายแดนใต้” ชุดใหม่

12 มกราคม 2561, 10:21 น.
15 0
เปิดรายชื่อ 26 ที่ปรึกษาฯ ของ “13 ผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาชายแดนใต้” ชุดใหม่

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2561 17:21:00 โดย: MGR Online

เปิดรายชื่อ 26 ที่ปรึกษาฯ ของ “13 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งช่วยเหลือ การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมาย .

12.ที่ปรึกษา นายจำนัล เหมือนดำ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. ประกอบด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และนายวงศ์ศักดิ์ จันทรโรจวงศ์ อดีตปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี และ 13.ที่ปรึกษา นายพรชาต บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายศิริชัย ปิติเจริญ กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี และนายอดาลัทธ์ เด่นสุมิตร ปัญญาชนมุสลิม.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0