Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดวิสัยทัศน์ "เอ็มดี" เฟซบุ๊กคนแรกในไทย หวังกระตุ้นลงทุนด้านดิจิทัลมีเดีย

16 กุมภาพันธ์ 2560, 14:02 น.
21 0

วิชั่นของเฟซบุ๊กคือ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือธุรกิจไทยให้เติบโต ด้วยการเชื่อมต่อกับฐานผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 44 ล้านคน/เดือนในไทย โดยยึดโมบายมาร์เก็ตติ้งเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพราะ 70% ของเส้นทางการซื้อสินค้าในไทย ล้วนมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเกี่ยวข้อง เห็นได้จากผู้บริโภคใช้มือถือในการค้นหาและเชื่อมต่อกับแบรนด์ต่างๆ จนไปถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า โจทย์ของเฟซบุ๊ก คือ ทำอย่างไรให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเข้าเชื่อมโยงกับผู้คน แล้วส่งผลให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น .

ซบุ๊กเป็นเครื่องมือเพิ่มขึ้น แต่ความท้าทายคือทำอย่างไรให้เฟซบุ๊กสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือเป็นช่องทางโฆษณาเพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อดิจิทัล เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มเครื่องดื่ม สถาบันการเงิน ซึ่งยังสามารถใช้การทำงานในวงกว้างได้อีกมาก”

“ผมรักเมืองไทย อาศัยต้องการนำเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือการตลาดที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน”

ยังอ่าน: ไป่ตู้ แอคเซส จับมือศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ก้าวสู่ที่หนึ่งให้บริการสื่อสารการตลาดจีน

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0