Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดหมดเปลือกโกง IFEC เงินล่องหน 6.5พันล้าน

13 มีนาคม 2561, 9:41 น.
25 0
เปิดหมดเปลือกโกง IFEC เงินล่องหน 6.5พันล้าน

บอร์ดตรวจสอบไอเฟค สุดทนพฤติกรรมฉาวอดีตผู้บริหาร ควงคู่แฉหมดเปลือกสารพัดข้อสงสัย ทั้ง ปกปิดข้อมูล-ตั้งสำรองหนี้น่าสงสัย-ลงทุนต่างประเทศส่อทุจริต -เงินกู้กว่า 6.5 พันล้านบาทล่องหน .

“วันนี้ พวกเราคณะกรรมการตรวจสอบรู้สึกสบายใจและยินดีมากที่ ก.ล.ต. และ DSI ได้เข้ามาตรวจค้นและตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็น่าจะยึดเอกสาร ข้อมูลจากอุปกรณ์ดักฟัง/กล้อง วงจรปิดและเอกสารทางบัญชีการเงินที่สามารถตรวจสอบการลงทุนในต่างประเทศ การซื้อโรงแรมดาราเทวี การลงทุนของบริษัทลูกทุกบริษัท เพื่อนำไปตรวจสอบและสามารถดำเนินคดีลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนได้ในเร็ววันนี้”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0