Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดอบรม นบส. ปปส.รุ่นที่ 1

26 มีนาคม 2561, 10:51 น.
215 0
เปิดอบรม นบส. ปปส.รุ่นที่ 1

เผยแพร่: 26 มี.ค. 2561 17:51: โดย: MGR Online

ป.ป.ส. สร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง ( นบส. ปปส.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที 23 มีนาคม- 28 พฤษภาคม 2561 ณ. สำนักงาน ป.ป.ส. และพื้นที่ศึกษาดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"นโยบาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ให้เกิดเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมทำงานอย่างมีเอกภาพซึ่งผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน นอกจากนี้ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ" นโยบายยาเสพติดต่างประเทศของประเทศไทย"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0