Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดเนื้อหา ร่างพ.ร.บ. คอมพ์ใหม่ แฝง ‘Single Gateway’ รับกระทรวงดิจิทัลฯ

21 พฤศจิกายน 2559, 9:00 น.
72 0

อ่านกันหรือยัง? ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ เตรียมให้อำนาจรัฐปิด-เปิดเว็บ โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล ลุยเปิดเวทีสัมมนาขอความเห็น 23 พ.ย.นี้ แนะให้ประชาชนทำความเข้าใจ พร้อมติด #พรบคอม #เราอ่านแล้ว เพื่อส่งต่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พิจารณา  .

การให้อำนาจพิเศษเจ้าหน้าที่ในการระงับเปิด-ปิดเว็บได้ทันที โดยอ้างเหตุผลที่จำเป็นอันสมควรตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นั้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด .

ร่าง พรบ.คอมฯ ฉบับใหม่นี้ เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคที่ประเทศเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่จะผลักดันให้มีความเป็น ดิจิทัลมากขึ้น หากแต่ตัวกฏหมาย ยังคงไหลวนในความไม่ชัดเจน คลุมเครือ และเร่งรีบ กันจนลืมไปว่า “คนใช้ไม่ได้ร่าง คนร่างไม่ได้ใช้”

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0