Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดโมเดลธุรกิจ 'ทีไบค์' Bike Sharing สัญชาติไทย

30 ตุลาคม 2561, 10:27 น.
24 0

ระยะหลังมานี้บริการเช่าใช้จักรยานสาธารณะโมเดล “Bike Sharing” เริ่มเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย...

โดยเห็นถึงศักยภาพทางการตลาด จากแนวโน้มการที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อีกทั้งมีเอกชนสนใจจัดหาระบบการให้บริการเช่าจักรยานผ่านแอพไปให้บริการในพื้นที่สาธารณะ .

“เรามีหน้าที่ทำระบบพร้อมใช้ให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ หน้าจอแอพสามารถคัสโตไมซ์ได้ เช่น แสดงเป็นแอพตามชื่อองค์กรลูกค้า และตามด้วยคำว่า powered by T-Bike หรือสัญลักษณ์ตัวอักษร T ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอักษรของชื่อองค์กรลูกค้าได้ อีกทั้งหน้าจอแอพ จะแสดงข้อมูลระยะทางการปั่น ตัวเลขแคลอรี่ เป็นต้น” .

“การร่วมกับสจล.ให้การใช้บริการหักจากเครดิตในบัตรนักศึกษา จะเป็นวิธีการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ให้เสมือนได้จ่ายค่าใช้บริการจริง มากกว่านั้นต้องมีการออกแบบหรือปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้จักรยาน และสร้างความตระหนักให้คนอยากเปลี่ยนมาใช้จักรยานเป็น Transit Tools ในการเดินทาง”

ปัณณวิชญ์ พัฒน์ธนญานนท์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สจล.และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท จักรยานอิสระ กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ทีไบค์ด้วยการพัฒนา “VR Bike” ที่เชื่อมจักรยานออกกำลังกายเข้าหากันด้วยระบบไอที และเปิดตัวครั้งแรกในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0