Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิด 16 คำด่าต้องห้าม หลุดปากมีสิทธิ์ติดคุก!!!

12 กรกฎาคม 2560, 19:30 น.
413 0

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393 "ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า"

"อีดอก" - "อีเหี้ย" - "อีสัตว์" - "อีควาย" - "อีตอแหล" - "ไอ้ระยำ" - "ไอ้เบื๊อก" - "ไอ้ตัวแสบ" - "เฮงซวย" - "ผู้หญิงต่ำๆ" - "พระหน้าผี" - "พระหน้าเปรต" - "มารศาสนา" - "ไอ้หน้าโง่" - "อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก)" - "อีดอกทอง" หากคำเหล่านี้ไปพูดใส่หน้าใครเข้า คนพูดจะมี "ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า" ทันที .

ตามพจนานุกรมให้หมายความคำว่า "เฮงซวย" ว่า เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่ดี ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย การที่จำเลยพูดใส่ผู้เสียหายด้วยความไม่พอใจว่า "ไอ้ทนายเฮงซวย" จึงเป็นถ้อยคำที่จำเลยด่าผู้เสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นทนายความเฮงซวย เป็นความผิด ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 (ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ), มาตรา 30 (กักขังแทนค่าปรับ)

อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1442/2495 ด่าเขาว่า "อีร้อย.... อีดอกทอง" เป็นคำด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย จึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้าตาม กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 339(2)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0