Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เผยผลสอบปากคำผู้ให้ที่พักพิง “ลุกมาน มะดิง” รับเป็นแนวร่วม มีหน้าที่จัดเก็บเงินสนับสนุน

8 กรกฎาคม 2560, 7:47 น.
9 0

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยความคืบหน้าคดี “ลุกมาน มะดิง” ระบุผลสอบปากคำผู้ให้ที่พักพิงรับสารภาพ เป็นแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบ โดยมีหน้าที่จัดเก็บเงินสนับสนุนของกลุ่มขบวนการ .

1. ผลจากการซักถาม นายสือดี มาหะมะ ในขั้นต้นให้การยอมรับว่าเป็นแนวร่วม มีหน้าที่จัดเก็บเงินรายเดือนจากสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ และให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยเฉพาะนายลุกมาน มะดิง ได้เคยมาพักพิงที่บ้านแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องคดีตามกฎหมาย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ศาลจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งพิพากษาตัดสินลงโทษให้จำคุก นายสือดี มาหะมะ และนางสีตีพาตีเมาะ เซ็งกะจรี ซึ่งได้ให้การรับสารภาพว่า ได้ให้ที่พักพิงแก่นายลุกมาน มะดิง ที่เสียชีวิตจากการปะทะจริง จึงให้ลดโทษเหลือจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี ตามคดีดำที่ 1980/2560 และคดีแดงที่ 1972/2560 ลง 7 กรกฎาคม 2560 .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0