Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เร่งผลิตคนระบบราง 5 ปีอย่างน้อย3หมื่นคน "พิชิต"สั่งรถไฟตั้งบริษัทรับความรู้จากจีน

7 สิงหาคม 2560, 12:05 น.
16 0

ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับจีน เบื้องต้นในการร่วมถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งต้องการให้มีการความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเป็นผู้รับองค์ความรู้ทั้งด้านการเดินรถ (Operation ) และการซ่อมบำรุง (Maintenance) เพื่อให้องค์ความรู้ในเรื่องบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูง อยู่คู่ รฟท.

ปัจจุบัน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สามารถผลิตบุคลากรได้ประมาณ 300 คน/ปี ส่วนสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที่ ม.มหิดล , ปริญญาโท ที่ม. เกษตรฯ ,ปริญญาตรี มี 5 แห่ง คือ มทร.ธัญบุรี,ลาดกระบัง,เกษตร,

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรฟท.มีหัวจักร 130 หัว ซึ่งมีอายุเก่า 30-40 ปี ภายหลังการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ มีความต้องการหัวจักรอีก 170 คัน โดยเบื้องต้นทำแผนจัดหา 100 คัน(ซื้อ 50 คัน เช่า 50 คัน)

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0