Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เรื่องดีๆ จากโครงการ SAT-THAI LPGA Golf Academy / โปรเปิ้ล-ษาริณี เล็กสุวรรณ

17 กรกฎาคม 2559, 5:53 น.
19 0

ตัวโปรเองอยากให้ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศนี้ ได้โปรดลองพิจารณา สนับสนุนสร้างอคาเดมีกีฬาออกไปสู่ต่างจังหวัดตามภาคต่างๆ ทั้งนี้โครงการ SAT-THAI LPGA Golf Academy by SINGHA Corporation มิได้สอนให้คุณเก่งในระยะเวลา 7 วัน แต่สอนให้คุณรู้จักการอยู่ร่วมกัน การมีวินัยในการฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าจรดเย็น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตน การจดจำรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นและบันทึกลงไปในทุกชั่วโมงที่มีการเรียนรู้ บอกได้คำเดียวว่า “โครงการของเราไม่ได้ทำให้คุณเก่ง แต่ทำให้คุณได้รับความรู้และนำความรู้ไปฝึกฝนปฏิบัติ และอาจเผยแพร่ให้กับคนที่ไม่ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ต่อไปได้ในอนาคต”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0