Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เวทีดีเบตให้ ทอท.ยุติเทอร์มินอล 2 แก้แผนแม่บทไร้ผู้รับรอง

17 ตุลาคม 2561, 2:13 น.
32 0
เวทีดีเบตให้ ทอท.ยุติเทอร์มินอล 2 แก้แผนแม่บทไร้ผู้รับรอง

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2561 09:13 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวที ดีเบต “เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ ” องค์กรวิชาชีพ สลับกันชำแหละ ทอท. แก้แผนแม่บทไร้ผู้รับรอง พร้อมขอให้ยุติ เรียกร้อง ครม.พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือใช้ ม.44 แก้ปัญหา ด้าน”สมเจตน์”แฉ ICAO แนะให้ต่อขยายอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A Annex) และรับผู้โดยสารในประเทศ ชี้อาคาร 2 ใหม่จะทำให้มีปัญหาเครื่องบินเข้าออกหลุมจอด .

วันนี้ (16 ต.ค.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ได้เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับความเห็นในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” ซึ่ง 15 องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง กรณีพิพาทขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.ตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลาเกือบ 4 ชม.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0