Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เอา-ไม่เอาท่า! “เรือน้ำลึกปากบารา” พิจารณาอย่างมีเหตุผล ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้?! / สมบูรณ์ คำแหง

6 กันยายน 2559, 2:38 น.
6 0

1. “โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “โครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจสองฝั่งทะเลอันดามัน-อ่าวไทย” หรือ “แลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล” .

ตามที่อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ เคยพูดไว้ว่า “หากจะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ก็จะต้องมีพื้นที่สำหรับก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมด้วย ไม่งั้นจะสร้างท่าเรือไปทำไม เมื่อไม่มีสินค้าจะขนส่งออก“ .

2. “โครงการก่อสร้างรถไฟอุตสาหกรรมรางคู่” เพื่อเชื่อมท่าเรือน้ำลึกปากบารา สตูล และท่าเรือสวนกง สงขลา ซึ่งถือเป็นโครงการที่บ่งชัดได้ยิ่งขึ้นว่าคือ ทั้งหมดนี้คือ “แลนด์บริดจ์” อย่างแน่นอน .

3. “ท่าเรือน้ำลึกปากบารา สร้างไปก็ไม่คุ้มทุน” คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของ นายภูมมินทร์ หะรินสุต หนึ่งในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้กล่าวไว้ในวันประชุมคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 .

ทั้งนี้ สอดคล้องกับความคิดของ นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล นายกสมาคมเจ้าของเรือกรุงเทพ ซึ่งได้กล่าวไว้ในเวทีเสวนาที่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจัดขึ้นเมื่อปี 2554 ว่า “ท่าเรือน้ำลึกปากบาราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และไม่คุ้มที่จะสร้าง เนื่องจากสินค้าทางภาคใต้มีจำนวนน้อย คือเพียงแค่ยางพารา และสัตว์น้ำแช่แข็ง เท่านั้น”

4. รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 50 ล้าน เมื่อเดือนตุลาคม 2558 เพื่อศึกษาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรทางบก (สนข.) เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา .

5. และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอีก 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ให้บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่ทบทวน EIA หรือรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อปี 2552 .

ทั้งที่ในการศึกษานี้บริษัทควรต้องวางตนให้เป็นกลางที่สุด และควรเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายให้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมามากกว่า .

แต่การใช้งบประมาณในช่วงปีที่ผ่านมาเกือบ 200 ล้าน ก็เพียงให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ไม่สามารถละเลยได้เท่านั้น ภายใต้ข้อกฎหมายที่บีบบังคับไว้ แต่กลับพบว่าการใช้งบประมาณจำนวนทั้งหมดนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มบางพวก และไม่ได้เป็นไปเพื่อเป้าประสงค์ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้าน และที่เป็นกลางจริงๆ .

ทั้งที่นักลงทุนด้านการขนส่งทางเรือต่างยืนกรานชัดเจนพร้อมกันว่า “สร้างไปก็ไม่คุ้มทุนอย่างแน่นอน” เวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดนี้จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของคนสตูลอย่างแท้จริง?! .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0