Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แก่แล้วจะเข้าใจ...นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้สูงวัย

11 มิถุนายน 2558, 0:57 น.
47 0
แก่แล้วจะเข้าใจ...นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้สูงวัย

"เรื่องเทรนด์ผู้สูงอายุนี่ได้มาตอนไปดูงานที่ญี่ปุ่น เห็นเทคโนโลยี เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยผู้ใหญ่ เขาก็ทำทุกอย่างแบบแคร์ผู้สูงอายุ เห็นแล้วรู้ว่าเขาใส่ใจ จึงเกิดแนวคิดว่าเราควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุบ้าง สวทช.มีโครงการ iTAP ที่จะให้การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีและงบประมาณอยู่แล้ว เราจึงเริ่มมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพด้านโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่ง มจธ.มีศูนย์ที่ดูแลจุดนี้อยู่ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างเรา, มจธ. และเอเบิลแลป ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนที่ต้องการผลิตสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0