Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แถบสีรุ้งและชัยชนะของรักร่วมเพศ

2 กรกฎาคม 2558, 1:56 น.
17 0

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสในหน้าโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ที่หลายๆ คนเปลี่ยนรูปโพรไฟล์ของตัวเองให้มี “ สีรุ้ง ”ทาทาบ เป็นโพรไฟล์คัลเลอร์ฟูลกัน ซึ่งกระแสนี้ก็มาจากต่างประเทศ เมื่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ได้มีคำพิพากษายอมรับเกี่ยวกับการแต่งงานของเพศเดียวกัน ว่าสามารถกระทำได้ .

ชัยชนะของความรัก” ได้รับการยอมรับ” รักกันได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขทางเพศเป็นตัวกีดกั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิง .

แสดงความยินดี” และเป็นการแสดงความยินดีต่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ คือการเปิดเผยความต้องการทางเพศที่แท้จริงของตนได้ต่อที่สาธารณะ .. อย่างได้รับการยอมรับ .

หาเสียง” บ้างก็เห็นว่า เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะการยึดติดมั่นกับค่านิยมบรรทัดฐานเดิม .

ประเด็นศีลธรรม ที่มองว่า การจับคู่รักร่วมเพศเป็นเรื่องผิด คำสอนศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้มีการรักร่วมเพศ หรือสถาบันครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าเป็นคู่รักร่วมเพศ .

ความรัก” เราก็ยอมรับแนวคิดสนับสนุนรักร่วมเพศให้แต่งงานกันได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ .

แต่ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นมุมมองน่าสนใจหยิบยกมาพูดถึง เกาะกระแส .

เอามันส์เข้าว่า” ตีเนียน เมื่อถูกโจมตีก็นิ่ง และแอบเปลี่ยนไปโดยไม่มีคำขอโทษใดๆ .

การตลาดขี้เท่อ” ผู้หญิงร้อยละ 80 ( หรือเท่าใดก็จำไม่ได้แน่ ) ที่ขัดขืน สุดท้ายก็ต้องยอม” เป็นการโฆษณาที่ดูหมิ่นเกียรติของผู้หญิง .

ความรับผิดชอบต่อสังคม สามัญสำนึก ในยุคการสื่อสารเสรีที่เริ่มไม่คิดถึงความรับผิดชอบนี้ .

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0