Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แผนแม่บทรถไฟฟ้าเฟส 2 เพิ่มมาตรการ งดใช้รถส่วนตัว

3 มกราคม 2562, 11:14 น.
91 0

เผยแพร่: 3 ม.ค. 2562 18:14 ปรับปรุง: 3 ม.ค. 2562 18:28 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คจร.รับทราบแนวคิดแผนแม่บทรถไฟฟ้า ระยะ 2 พ่วงมาตรการจูงใจเอกชนร่วมงดใช้รถยนต์ส่วนตัว เล็งเพิ่มค่าจอดรถใจกลางเมือง, เพิ่มอัตราภาษีรถยนต์ พร้อมมอบหมาย “คมนาคม-อุตฯ” ร่วมพัฒนาจัดตั้งโรงงานประกอบรถไฟในประเทศ .

ทั้งนี้ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาแผน M-MAP 2 ประกอบด้วย 5 นโยบายหลัก คือ 1. เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายรถไฟในภาพรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสถานี 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสนามบิน (Global gateways)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0