Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แม่ทัพ 4 สั่งระดมสิ่งของบรรเทาทุกข์ เตรียมลำเลียงขึ้นเครื่อง ซี 130 นำช่วยเหลือชาวอีสาน

3 สิงหาคม 2560, 8:40 น.
10 0

นักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมขอรับบริจาคกลางถนน ภายในค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช ขณะที่แม่ทัพภาค 4 สั่งระดมสิ่งของบรรเทาทุกข์ เตรียมขนขึ้นเครื่องบิน ซี 130 นำช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยในภาคอีสาน .

ขณะที่ พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของจากหน่วยทหารขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 โดยมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสด เวชภัณฑ์ ซึ่งได้ใช้พื้นที่ของร้านค้าสวัสดิการทหาร ภายในกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ เป็นศูนย์รวมในการรับบริจาค โดยระบุว่า เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาคใต้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก มีความช่วยเหลือมาจากคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งมาในช่วงเวลานี้ ชาวภาคอีสานกำลังได้รับความเดือดร้อน โดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกรวบรวมถึงวันที่ 8 ส.ค.นี้ และจะนำขึ้นเครื่องบิน ซี 130 ของกองทัพอากาศ ส่งไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0